Kategorie
Oświetlenie

Nowe Produkty

Nowe Produkty

Klient składając reklamację powinien określić z jakiego świadczenia chce skorzystać: reklamacja z tytułu rękojmi bądź reklamacja z tytułu gwarancji producenta.Reklamacja z tytułu gwarancji producenta.

W przypadku chęci złożenia reklamacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przy pomocy strony internetowej w zakładce "Kontakt" 

Gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi.


Reklamacja z tytułu rękojmi.

Reklamacje prosimy zgłaszać mailowo na adres reklamacje@narzedziadlafachowca.pl bądź telefonicznie pod numerem 519 570 274 lub listownie na adres naszej siedziby: SALVUM-SYSTEM S.C. Al. Mireckiego 14, 41-200 Sosnowiec.

Prosimy o opisanie zaistniałego problemu wraz z okolicznościami jego stwierdzenia. Bardzo pomocne będzie dołączenie dokumentacji fotograficznej. Prosimy również o określenia żądań związanych z reklamacją. W odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne przekażemy dalsze instrukcje dotyczące postępowania reklamacyjnego.


Zwrot towaru.

Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego przedmiotu w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Przed wysłaniem towaru prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail. Warunkiem zwrotu jest odesłanie go do nas na własny koszt. Przedmiot powinien być zwrócony wraz z oryginałem paragonu, bez śladów używania, pełnym fabrycznym wyposażeniem (dotyczy też instrukcji, karty gwarancyjnej fabrycznego opakowania itd.). Uwaga: nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Do przesyłki zalecamy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy z podaniem numeru konta bankowego. Zwrot wartości towaru nastąpi nie później niż 14 dnia od doręczenia przesyłki do firmy SALVUM-SYSTEM S.C.